liście kukurydzy

Biogazownia Rypin w Starorypinie Prywatnym

Siedziba Biogazowni Rypin znajduje się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Starorypinie Prywatnym. Nasza biogazownia produkuje biogaz, czyli palną mieszaninę gazową. Biogaz spalamy w agregatach kogeneracyjnych, dzięki którym otrzymujemy jednocześnie energię cieplną i elektryczną. Biogaz rolniczy jest paliwem gazowym, powstającym w procesie fermentacji metanowej produktów ubocznych rolnictwa, odchodów zwierzęcych lub surowców rolniczych. Substraty rozkładane są przez mikroorganizmy. Resztki substratu można wykorzystać jako nawóz. Ma on większą wartość, szybciej wnika w podłoże, charakteryzuje się mniejszą lepkością i mniej intensywnym zapachem. Biogaz jest magazynowany, a następnie spalany w elektrociepłowni. Wytwarzane jest ciepło i prąd.

Bądź ekologiczny i popraw z nami zakres oddziaływania na środowisko!

Utylizacja odpadów pochodzenia roślinnego

Do produkcji biogazu używamy odpowiednich roślin. Ważne, aby pozyskana z nich sucha masa była wydajna i zawierała łatwo fermentujące komponenty. Wykorzystujemy m.in.: zboża, kukurydzę, liście buraków cukrowych, trawy czyste i trawy w mieszance. Zbiór roślin następuje w optymalnej fazie wegetacji. Konserwacja odbywa się przez zakiszenie.

kolby kukurydzy
zielone łodygi

Sprzedaż energii odnawialnej

Biogaz wykorzystujemy do produkcji odnawialnej energii cieplnej i elektrycznej. Świadczymy usługi związane z dostawą i dystrybucją zielonej energii, która generowana jest za pomocą dwóch silników firmy Jenbacher ,napędzanych biometanem pochodzenia rolniczego. Wdrażamy najlepsze rozwiązania technologiczne.