Informacje na temat Biogazowni Rypin

hologramy wokół żarówki

Nasza biogazownia znajduje się w Starorypinie Prywatnym. Produkujemy mieszaninę gazową, tzw. biogaz, który jest spalany w agregatach kogeneracyjnych. Dzięki temu uzyskujemy energię w skojarzeniu-cieplną i elektryczną. Biopaliwo gazowe otrzymujemy w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, odchodów zwierzęcych lub produktów ubocznych rolnictwa. Współpracujemy z doświadczonym technologiem, który dba o prawidłowy dobór mieszanki. Dla bezpieczeństwa procesu fermentacji, substraty poddajemy systematycznie badaniom laboratoryjnym.

Substraty rozkładane są przez mikroorganizmy w fermentorze bez światła i tlenu w temperaturze ok. 38-40°C. Uzyskujemy biogaz, którego głównym składnikiem jest metan, ale także żrący siarkowodór. Fermentor jest odporny na jego działanie, ponieważ wykonany jest ze stali szlachetnej. Wyposażony jest w rurociągi przelewowe, ujęcie gazu, miernik poziomu cieczy, zawory bezpieczeństwa oraz detektor. Substrat przepompowywany jest do magazynu resztek pofermentacyjnych. Biogaz magazynujemy w dachu zbiornika. Następnie jest spalany w elektrociepłowni blokowej w celu wytworzenia ciepła i prądu.

Nasza biogazownia świadczy usługi związane z dostawą i dystrybucją energii odnawialnej. Generowana jest za pomocą dwóch silników firmy Jenbacher ,napędzanych biometanem pochodzenia rolniczego. Posiadamy zainstalowaną moc elektryczną: 1,875 MWe oraz 
zainstalowaną moc cieplną: 1,813 MWt. Stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne.