Usługi związane z produkcją biogazu, dostawą i dystrybucją energii odnawialnej

kolorowe warzywa i owoceBiogazownia produkuje biogaz, który jest spalany w elektrociepłowni blokowej w celu wytworzenia prądu i ciepła. Przetwarzamy mieszaninę kilku substratów, ponieważ sprzyja to uzyskaniu lepszych parametrów procesu fermentacji (kofermentacja).
Łączymy głównie rośliny energetyczne z odchodami zwierzęcymi. Wykorzystujemy obornik, gnojowicę lub gnojówkę-różnią się od siebie w zależności od gatunku zwierząt, chowu i sposobu ich karmienia. Dobrą produktywność wykazują odchody drobiowe. Jednak najczęściej wykorzystujemy mieszaninę kału i moczu zwierząt gospodarskich, czyli gnojowicę.
Wysoką efektywnością wytwarzania biogazu charakteryzują się odpady z gospodarstw rolnych lub uprawiane w tym celu rośliny energetyczne. Mogą być one wykorzystywane częściowo bądź w całości. Zaliczyć możemy do nich:

  • trawy;
  • kukurydzę;
  • buraki;
  • rzepak;
  • owies;
  • pszenicę;
  • kapustę;
  • słonecznik;
  • koniczynę;
  • ziemniaki.

Rozkład substancji organicznych odbywa się za pomocą mikroorganizmów w warunkach beztlenowych i w odpowiedniej temperaturze. Tak dochodzi do fermentacji metanowej. Bakterie muszą mieć stworzone odpowiednie warunki rozwoju. Dbamy o zachowanie stałej temperatury, składu i ilości wsadu. W ten sposób powstaje biogaz i masa pofermentacyjna. Biogaz to mieszanina gazowa, składająca się w 50-75% z metanu i 25-45% z dwutlenku węgla. Proces fermentacyjny, zachodzący w biogazowni można porównać do procesu trawienia, przebiegającego w żwaczu krowy.
Świadczymy usługi związane z dostawą i dystrybucją energii odnawialnej, która generowana jest za pomocą dwóch silników firmy Jenbacher. Biogaz spalamy w agregatach kogeneracyjnych, dzięki którym otrzymujemy energię w skojarzeniu.

papryka, pomarańcze i inne owoce

Utylizacja odpadów pochodzenia roślinnego

pocięte fragmenty łodyg

Sprzedaż energii odnawialnej