Przetargi

Dane dotyczące zapytania ofertowego na: budowa budynku linii sterylizacji wraz z zapleczem socjalnym, dostawy linii do sterylizacji, wyposażenia kotłowni parowej do procesu sterylizacji, infrastruktury dezodoryzację, adaptacji istniejącej infrastruktury biogazowni do możliwości przyjęcia sterylizowanych UPPZ wraz z zasilaniem kotłowni parowej w biogazowni, a także dostawa i montaż systemu aplikacji dodatków do pofermentu.

 

docPrzedłużenie zapytania ofertowego.pdf

docZałącznik nr.1 Formularz oferty.pdf

docZałącznik nr.2 Specyfikacja linii technologicznej.pdf

docZałącznik nr.3 Projekt PZT i architektoniczno-budowlany Biogazownia Starorypin.pdf

docZałącznik nr.4 Projekt techniczny konstrukcji.pdf

docZałącznik nr.5 Projekt techniczny instalacji sanitarnych.pdf

docZałącznik nr.6 Pozwolenie na budowe.pdf

docZapytanie Biogazownia.pdf